L'Alzinar s/n 17843
Riudellots de la Creu (Girona)
Mòb. 646 976 336
Tel. 972 595 111
Què Oferim:
· Neteja i reparació de pous.
· Enfondiment de pous.
· Pous nous.
Com treballem:
· 10 hores al día.
· De 2 a 3 operaris per pou.
· Treball manual amb pic, pala i compressor neumàtic.
Què utilitzem:
· Bombes sumergibles.
· Grup electrògen.
· Compressor.
· Muntacàrregues
· Totxanes, maons, anells de formigó...
Pous d'aigua. Nous, neteja, reparació, enfondiment.