L'Alzinar s/n 17843
Riudellots de la Creu (Girona)
Mòb. 646 976 336
Tel. 972 595 111
Empresa dedica a la construcció, neteja, reparació o aprofundiment de pous oberts per la captació d'aigua.

L'empresa fou fundada l'any 1945 per Narcís Serra i a partir dels anys 80 el seu fill, Josep Serra va modernitzar l'empresa i el sistema de treball adoptant el nom de Pous Oberts J.Serra.

L'empresa compte amb tot el material necessari pels possibles problemes que es puguin presentar: Muntacàrregues, bombas d'axique, compressors, grup electrògen, martells de perforar, etc.

Els pous nous que es contrueixen normalment fan 1,20m de diàmetre i es revesteixen de maons, totxanes, anells, etc segons el terreny.

La profunditat del pou depen de la profunditat on es troben les aigües a la capa freàtica.

També disposem de servei d'instal·lació de bombes per extreure l'aigua dels pous.

Pous d'aigua. Nous, neteja, reparació, enfondiment.